Սակագներ և փաթեթներ

Միացում և կարգավորում

Ծածկույթ, քարտեզ

Սակագներ և փաթեթներ

Միացում և կարգավորում

Ծածկույթ, քարտեզ

Ծրագրային ապահովվում

Տեխնիկական

Ցանցային

Ապահովելով Ձեր անխափան մուտքն համացանց, մենք կհոգանք նաև Ձեր համակարգիչների արագ և անվտանգ աշխատանքի մասին:

«Masisnet»-ն մատուցում է նաև հետևյալ լրացուցիչ ծառայությունները՝

Համակարգիչների ծրագրային սպասարկում

Windows XP օպերացիոն համակարգի ինստալացիա------------------5000դր.
Այլ ծրագրերի ինստալացիա--------------------------------------պայմանագրային.

Համակարգչային լոկալ ցանցերի կառուցում և սպասարկում

Պրոֆիլակտիկ սպասարկում (մինչև 3 համակարգիչ)---------1000դր/ամիսը:
Ցանցային քարտի տեղադրում ---------------------------------------1000դր.
Այլ աշխատանքներ-----------------------------------------------------պայմանագրային: